Kontakti un rekvizīti

Latvijas Arheologu biedrības valde

Jānis Asaris, priekšsēdētājs
janis.asaris@mantojums.lv

Mārcis Kalniņš, priekšsēdētāja vietnieks
semigall@hotmail.com

Rūta Vecmuktāne, sekretāre
r.kraukle@gmail.com

Alise Šulte, sekretāra vietniece
inga.donina@inbox.lv

Rūdolfs Brūzis, mājaslapas administrators
atomsons@gmail.com

Rekvizīti
Juridiskā adrese:  Kalpaka bulvāris 4-121, Rīga, LV-1050
Reģistrācijas numurs: 40008139412

Banka: AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV80HABA0551034597216

Valsts Kase:
Kods: TRELLV22
Konta Nr.: LV78TREL9227325001000