III zinātniskā konference “Jauno vēsturnieku zinātniskie lasījumi” 2017. gada 20. oktobrī, Valmierā.

Konference_2017.jpg