LETONIKA, DIASPORA UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA

LU LVI Arheoloģijas un etnogrāfijas sekcijas sēde:

Latvijas teritorija kā dažādu kultūrtelpu, reliģiju, politisko, sociālo un ekonomisko interešu saskarsmes zona no aizvēstures līdz mūsdienām

09:30 – 17:00
Kalpaka bulvārī 4, Rīgā,
LU Humanitāro un sociālo zinātņu centra konferenču zāle

Vadītāji: Guntis Gerhards, Antonija Vilcāne

csm_lu_75_konference_afisa_a423aeda79Valdis Bērziņš
Arheoloģiskās apzināšanas darbi Latvijā: pieredze, tendences un iespējas.

Andrejs Vasks
Bronzas un senākā dzelzs laikmeta apbedīšanas vietu datējumi radioaktīvā oglekļa analīžu gaismā.

Elīna Guščika, Māris Kaļinka (RTU)
Grobiņas arheoloģiskajā kompleksā iegūtie 3D dati un to izmantojuma iespējas arheoloģijā.

Māris Zunde
Vēsturisko koka konstrukciju dendrohronoloģiskās datēšanas jaunākie rezultāti Latvijā.

Aija Jansone
Apzinātās izšuvumu vēstures liecības Latvijā (19.-20.gs.).

Anete Karlsone
Krāsaugu lietojuma tradīcijas izpētes iespējas un nozīme.

Ieva Pīgozne
Krāsas tradicionālajā apģērbā. Pētījumu rezultāti un ieceres.

Normunds Jērums
Krāsnis Tērvetes pilskalnā.

Ieva Ose
Viduslaiku pils tornis – aizsargbūve vai simbols? Turaidas pils piemērs.

Antonija Vilcāne
Sēļu apbedīšanas tradīcijas vēlajā dzelzs laikmetā: Lejasdopeļu kapulauks.

Rūdolfs Brūzis
Sv. Jura kulta atspulgi 14. – 15. gs. ieroču apbedījumos Livonijā.

Roberts Spirģis
Rīgā atrastās liecības par tālo svētceļošanu uz Svēto zemi 13. gs. Senākie naftas produktu izstrādājumi Latvijas teritorijā?

Aija Vilka
Dzimte un dzimums? Vidējā un vēlā dzelzs laikmeta bērnu apbedījumu analīze.

Guntis Gerhards
Miris pirms Nāves: ieskats spitālības vēsturē Latvijā.

Gunita Zariņa
Latvijas iedzīvotāju morfoloģiskās izmaiņas 7.-17. gadsimtā.

 

PS: Sesiju programmas citās nozarēs meklēt: http://www.lu.lv/konference/programma/?year=2017