Latvijas Universitātes konferences vēstures sekcija 2017. gada 10. februārī

2017. gada 10. februārī LU Vēstures un filozofijas fakultātē notiks LU 75. konferences vēstures sekcija: ““Te es stāvu un savādāk nevaru” – garīdzniecība laikmetu lokos”

Norises vieta: LU VFF telpas Aspazijas bulvārī 5, 510.auditorijā.

Sekcijas programma:
10.00 – Atklāšana,uzrunas
10.15 – 10.45 – H.Tumans, Valdnieki-priesteri senajā Grieķijā.
10.45 – 11.15 – I.Teplouhova, Livonijas garīgo mūku ordeņu vizuālā reprezentācija vaska zīmogos.
11.15 – 11.45 – A.Šnē, Reliģija un reliģiskās dzīves formas Latvijas teritorijā aizvēstures beigās.
11.45 – 12.15 – A.Levāns, Klauvējiet, tad jums taps… Par Rīgas arhibīskapa Jaspera Lindes (1509-1524) labākā ceļa meklējumiem Livonijas politikā.
12.15 – 14.00 – pusdienas pārtraukums
14.00 – 14.30 – G.Straube, Grauds starp diviem dzirnakmeņiem – luterāņu mācītājs Latvijas jauno laiku sabiedrībā.
14.30 – 15.00 – Ē.Jēkabsons, Katoļu mācītāji un nacionālās kustības 19.gs. beigās-20.gs. sākumā: lietuviešu mācītāju piemērs Latvijas teritorijā.
15.00 – 15.30 R.Cerūzis, Starp politiku un reliģiju: vācu luterāņu mācītāji un draudzes Latvijā, 1918.-1940.
15.30 – 16.00 –– K.Barkane, Ebreju reliģisko draudžu vadītāju darbība Latvijā padomju varas apstākļos (1944-1953).