„Livonijas vēstures liecības mūra pilīs un hronikās. Latvijas ZA akadēmiķim, prof., Dr.habil.hist. Ēvaldam Mugurēvičam – 85”

2016. gada 6. aprīlī pl.14.00 LU Humanitāro un sociālo zinātņu centrā
Kalpaka bulv. 4, 215. telpā notiks tematiska pēcpusdiena „Livonijas
vēstures liecības mūra pilīs un hronikās. Latvijas ZA akadēmiķim,
prof., Dr.habil.hist. Ēvaldam Mugurēvičam – 85”. Tās ietvaros līdzās
vēsturnieku priekšlasījumiem notiks LU Bibliotēkas sagatavotās
izstādes “Ēvaldam Mugurēvičam 85” un Latvijas vēstures institūta
apgāda izdotās grāmatas “Dionīsija Fabrīcija Livonijas vēsture”
atvēršana. Pasākuma programma pielikumā.