Vadlīnijas arheoloģisko datu fiksēšanai un ģeodēzisko pētījumu lietojumam

Eiropas Arheoloģijas konsīlija (Europae Archaeologiae Consilium) mājaslapā tagad pdf formātā ir pieejamas:
2014.gadā izdotās Vadlīnijas arheoloģisko datu fiksēšanai  un
2015.gadā izdotās Vadlīnijas ģeofizikālo pētījumu lietojumam arheoloģijā (pieejamas angļu, vācu valodās):

http://european-archaeological-council.org/publications/eac-guidelines

Informācija atrodama arī sadaļā Biblotēka un VKPAI mājaslapā.